Τηλ: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επανεξέταση αιτήματος Δ.Λ.Τ. Ίου για την κάλυψη αντιρρυπαντικού εξοπλισμού της ν. Ανάφης.

Printer-friendly versionPDF version

To Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει με πλειοψηφία
α) Ανακαλεί την υπ' αριθ. 105_2017 (ΑΔΑ:68Σ0ΟΕ2Ε-217) απόφαση του με θέμα " Εξέταση αιτήματος του Δ.Λ.Τ. Ίου για την κάλυψη αντιρρυπαντικού εξοπλισμού της ν. Ανάφης".
β) δεν εγκρίνει το αίτημα του Δ.Λ.Τ. Ίου για την κάλυψη αντιρρυπαντικού εξοπλισμού της ν. Ανάφης.

Επισυνάπτεται η απόφαση του Δ.Σ. με α.α. 131.

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by F-DESIGN.GR