Τηλ: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ⓘ Ενημέρωση:

Ανακοίνωση• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΝΑΝΠ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 Σας ενημερώνουμε ότι η προβλήτα των επικίνδυνων φορτίων θα παραμείνει κλειστή λόγω συμβάντων μέχρι νεότερης ανακοίνωσης! • Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας•Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ν. ΘΗΡΑΣ» • Χρυσό Βραβείο για το Δ.Λ.Τ. Θήρας από τα BEST CITY AWARDS

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΗΣ ΒΛΥΧΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ Κ ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Printer-friendly versionPDF version

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑ 15/03/2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 432
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΗΣ ΒΛΥΧΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΙ ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 33/2019 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ.
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας προκηρύσσει φανερή , πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των τμημάτων χερσαίας ζώνης λιμένα Μονολίθου και της ζώνης του αλιευτικού καταφυγίου της Βλυχάδας, που περιγράφονται στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης της απόφασης 33/2019.
Οι θέσεις που δημοπρατούνται είναι:
1. ΘΕΣΗ Α (μπροστά από το Αλσύλλιο) όπως ακριβώς φαίνεται στην αεροφωτογραφία, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 33/2019 απόφασης του Δ.Σ.
2. ΘΕΣΗ Β (μπροστά από το Αλσύλλιο) όπως ακριβώς φαίνεται στην αεροφωτογραφία, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 33/2019 απόφασης του Δ.Σ.
3. ΘΕΣΗ Γ ( στο νότιο προσήνεμο μόλο) όπως ακριβώς φαίνεται στην αεροφωτογραφία, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 33/2019 απόφασης του Δ.Σ.
4. ΘΕΣΗ Δ (μπροστά από το ξενοδοχείο ΣΚΟΡΠΙΟΣ) όπως ακριβώς φαίνεται στην αεροφωτογραφία, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 33/2019 απόφασης του Δ.Σ.
5. ΘΕΣΗ Ε όπως ακριβώς φαίνεται στην αεροφωτογραφία, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 33/2019 απόφασης του Δ.Σ.
Κατώτατο όριο ανταλλάγματος ορίζεται :
Α) για τη θέση Α το ποσόν των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) για κάθε έτος.
Β) για τη θέση Β το ποσόν των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) για κάθε έτος.
Γ) για τη θέση Γ το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) για κάθε έτος.
Δ) για τη θέση Δ το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) για κάθε έτος.
Ε) για τη θέση Ε το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) για κάθε έτος.
Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε τρία (3) χρόνια αρχόμενης από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας στα Φηρά την 10η Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 μέχρι τη λήξη της, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Οι ενδιαφερόμενοι για να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στο Δ.Λ.Τ.Θ. τη προσφορά τους το αργότερο μέχρι την ώρα 09:59 της 10/04/2018.
Ως εγγύηση, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου προς το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο του προσφερόμενου ανταλλάγματος ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Φηρά Θήρας (δίπλα από το τελεφερίκ) Τηλέφωνο 2286028362 fax 22860 25878.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by F-DESIGN.GR